Connecting people and healthcare systems

Ni kan vård. Vi är experter på digitalisering av vården. Tillsammans utvecklar vi lösningar som anpassar er verksamhet efter dagens och morgondagens patienter.

Visiba Care Red Robin

Scroll
  • Logotyp Hallands sjukhus

För patienternas, vårdens och samhällets skull

Allt fler människor kräver en mer tillgänglig vård och att kunna kommunicera med vårdpersonal via digitala kanaler. En individuellt anpassad vård av hög kvalitet, utan långa väntetider, onödiga resor och risk för smitta.

Samtidigt står vården inför stora utmaningar. Bristande resurser och svårigheter att rekrytera och behålla personal gör att vården behöver hitta nya vägar för att ta hand om en växande befolkning med allt fler äldre och kroniskt sjuka. Digitalisering är en del av lösningen. 

Vi utvecklar Visiba Care tillsammans med erfaren vårdpersonal och patienter för att möta behovet av en mer hållbar, effektiv och jämlik vård.

Varför digitalisera?

Genom digitalisering skapas nya möjligheter

För patienterna

Digital teknik gör vården mer tillgänglig och ger patienten ökat inflytande över sin hälsa och sina vårdkontakter.

Female clinician headshot

För vården

Med digitaliseringen skapas förutsättningar för nya arbetssätt som ger bättre samordning och flexiblare fördelning av resurser.

För samhället

Digitaliseringen inom vården möjliggör många samhällsvinster som kan bidra till en mer hållbar, proaktiv och jämlik vård.

Familjen Sund

Hur kan digitaliseringen förenkla livet?

Digitala lösningar hjälper familjen Sund att navigera genom livet och sina hälso- och sjukvårdsbehov. De nya möjligheterna gör att de känner sig trygga och delaktiga i sin egen och varandras vård.

Vår lösning

För en framtidssäkrad vård

Visiba Care gör det enkelt för er att komma igång och driva en digital vårdmottagning under ert eget varumärke. Er kunskap inom vård och vår tekniska lösning och kompetens inom digital transformation är en vinnande kombination för en modern, trygg och framtidssäkrad vård.

  • Ni levererar vård, vi sköter resten.
  • Ert varumärke, ert vårderbjudande.
  • Era unika flöden och vårdprocesser.

Läs mer om vår lösning

healthcare-staff-meeting

Visiba Care

För en effektiv och hållbar vård

33 000

professionella användare

1 %

uteblivna besök*

*Patientinitierade möten

98,5 %

nöjda patienter

Citat

Så här säger några av våra kunder om oss

Visiba Care är en partner med lyhördhet för sina kunder, som ställer upp och visar förståelse för verksamheten. Vi kan alltid lita på att vi kan använda plattformen i alla lägen – tryggt och säkert.

Gudrun Greim

Verksamhetschef, Närhälsan Online

Samarbetet mellan Västerbotten och Visiba har varit otroligt bra. Man har varit förvånad i verksamheterna att man kan ses ena dagen, testa dagen efter och vara igång mot patient innan veckan är slut. Det är man inte van med.

Anders Wink

Projektledare, Region Västerbotten

Visiba Care är en leverantör som är transparent, rak och prestigelös i arbetet tillsammans med oss som kund. Extra plus är att som kund har jag en dedikerad customer success manager som ger mig en helt egen motorväg till de resurser som krävs för stunden i vårt storskaliga etableringsarbete. Allt från beslutsfattare, experter till produktutvecklare koordineras med en säker och stadig hand av vår customer sucess manager.

Johan Olsson

Projektledare Digitala Vårdmöten, VGR

Hög utvecklingstakt, lyhördhet, anpassning och driftsäkerhet är våra nyckelvariabler när vi väljer strategiska partners. Visiba uppfyller alla de kraven och vi är väldigt nöjda med vårt samarbete!

Andreas Schill

Leg Psykolog och Affärsområdeschef, PBM

För oss är det viktigt att ha en lyhörd samarbetspartner som tillgodoser våra högt ställda krav. Visiba Care är ödmjuka och otroligt professionella. De håller hög kvalité och produkten utvecklas i en tillfredställande takt som tillmötesgår våra krav utifrån utvecklandet av BDC Care. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete.

Tor Friman

VD, Boka Doktorn

Visiba Care är snabbfotade och lyhörda inför de problem som vi behöver lösa i vår verksamhet samtidigt som de har god förståelse för de utmaningar digital transformation innebär.

Ulf Österstad

Verksamhetschef, Bra Liv nära

Genom den otroligt fina stöttning vi har fått från Visiba har vi nu kunnat landa i ett tryggt digitalt arbetssätt inom vår verksamhet. Plattformen Visiba Care gör det enkelt – och framför allt roligt – att möta ungdomarna på deras arena!

Gunilla Evensson

Barnmorska, Ungdomsmottagningen Värmland online

Kunskap & Inspiration

Det senaste från Visiba Care